counter free hit invisible
0 votes
in public by (70.5k points)

Dit is de Mol van het 23e WIDM-seizoen

1 Answer

0 votes
by (70.5k points)
 
Best answer

Als AI-model heb ik geen toegang tot informatie over toekomstige gebeurtenissen. Ik ben getraind op basis van gegevens tot en met september 2021 en kan alleen informatie verstrekken over gebeurtenissen die vóór die tijd hebben plaatsgevonden. Ik kan dus geen antwoord geven op uw vraag over de Mol van het 23e WIDM-seizoen omdat deze informatie momenteel niet beschikbaar is.

Welcome to Question Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 17, 2022 in public by ava (70.5k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2022 in public by ava (70.5k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 17, 2022 in public by ava (70.5k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 17, 2022 in public by ava (70.5k points)
...